Home

Inleiding en redactie Deel Vennootschapsbelasting

Redactie: prof.dr. J.N. Bouwman, dr. W. Bruins Slot, prof.mr. G.T.K. Meussen, dr. M.J. Peters.
Prof.dr. J.A.G. van der Geld en mr.drs. S.A.W.J. Strik waren tot 1 januari 2007, resp. 1 augustus 2008, als oprichters lid van de redactie.

M.m.v.: mr.dr. R.P.C. Adema, mr. A.J.F. Antonius, drs. A. van den Bergh, F.J. van den Bergh, P.G.J. Biver LL.M., mr.dr. M.J. Boer, mr. R.A. Bolwerk, prof.dr. J.N. Bouwman, mr. W.H. Braamburg, drs. H.J. Bresser, mr. B. Bruijnzeel, mr. C. Bruijsten, mr. T.C. Cabollet, mr. R. van Dam, mr. S. Danenberg, mr. W.F.E.M. Egelie, mr. G.C.F. van Gelder, mr. H. Halma, I.J.A. Hegeman MSc, prof.dr. S.J.C. Hemels, drs. A.H. Kolner RA, mr. M. Maatoug, mr.drs. S.F.M. Niekel, mr. J.T.L. Nillesen, dr. M.J. Peters, A.J. van Ramele, mr. J.J. Sjollema, mr. E. Thomas, drs. M.W. Verhagen, drs. M.L. Vonhögen, mr.drs. G. de Wilde, mr.drs. P.J.C.B. de Winter en mr. C. Wisman.

Opbouw deel Vennootschapsbelasting

 

Het blok: Commentaren 

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Wet VPB 1969

Artikelsgewijze behandeling van de Wet Vennootschapsbelasting 1969. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening van de auteur. Bevat ook alle belangrijke HvJ-arresten. Bij een aantal wetsartikelen, zoals bijvoorbeeld de artikelen 12 en 13, is ervoor gekozen om de informatie tot en ná een bepaalde datum van een ingrijpende wijziging te presenteren. Dit vanwege het belang van deze artikelen, de grote hoeveelheid informatie en het gemakkelijk, snel en gebruikersvriendelijk kunnen raadplegen van de juiste informatie.

Besluit fiscale eenheid 2003

Wet maatregelen woningmarkt 20214 II

Wet verhuurderheffing 2013

(hoewel vervallen, toch opgenomen in verband met het belang voor de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II)

Wet bankenbelasting

 

Het blok: Overige wet- en regelgeving


Hier vindt u integrale teksten van de belangrijkste aanverwante wet- en regelgeving zoals het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling VPB 1971, de Uitvoeringsbeschikking VPB 1971, het Besluit Beleggingsinstellingen, het Besluit winstbepaling reserve verzekeraars 2001.Daarnaast zijn ook de integrale teksten van diverse andere Besluiten met standaardvoorwaarden opgenomen rond de omzetting van rechtspersonen, fusie, splitsing en geruisloze terugkeer. Ook de Europese Moeder-Dochterrichtlijn, de Fusierichtlijn en de Richtlijn Interest en royalty's zijn opgenomen. Deze regelingen en het commentaar daarop zijn verwerkt in de artikelsgewijze behandeling van de Wet VPB 1969 en de andere wetten.