Home

Inleiding en redactie Deel Invordering

Redactie: mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben

M.m.v.: mr. R.B.H. Beune, mr. V.A. Burgers, mr. C.E. van Dijk, mr. N. van den Hoek, mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma, dr.mr. A.K.H. Klein Sprokkelhorst, mr. J.H. Peek, mr.drs. M.A. Schreinemachers, mr. E. Swaving Dijkstra, mr.dr. A.J. Tekstra, mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk en mr. M.P. Waninge

 

Overzicht deel Invordering

Het blok: Commentaren 

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten

IW 1990

Artikelsgewijze behandeling van de Invorderingswet 1990. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening.

Algemene wet bestuursrecht

De artikelen van Titel 4.4 (Bestuursrechtelijke geldschulden), te weten de artikelen 4:85 t/m 4:124) zijn opgenomen.

Leidraad Invordering 2008

Per artikel van de Leidraad Invordering 2008 vindt u de huidige geldende tekst.

 

Het blok: Overige relevante regelingen

Hier vindt u integrale teksten van de belangrijkste aanverwante wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld het Uitvoeringsbesluit, de Uitvoeringsregeling, de Kostenwet invordering rijksbelastingen en de Faillissementswet. Deze regelingen en het commentaar daarop zijn verwerkt binnen de artikelsgewijze behandeling van de Invorderingswet 1990, maar de volledige aaneengesloten tekst vindt u hier dus terug.  

Ter informatie zijn ook de teksten van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen opgenomen. Deze laatste wet is becommentarieerd in het deel Formeel.