Home

Inleiding en redactie Deel Dividendbelasting

Redactie: prof.mr. O.C.R. Marres, dr. F.P.J. Snel, prof.mr.dr. M.F. de Wilde

M.m.v.: mr.dr. R.P.C. Adema, mr. A. Havenaar, mr. D,M,J, Kamps, mr. M. Knops, S. Kroon Bsc

Opbouw deel Dividend- en bronbelasting

 

Het blok: Commentaren 

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Wet DB 1965

Artikelsgewijze behandeling van de Wet op de dividendbelasting 1965. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening. Bevat ook alle belangrijke HvJ-arresten.
 

Wet bronbelasting 2021

Artikelsgewijze behandeling van de Wet bronbelasting 2021. In de behandeling van deze nieuwe wet wordt de meest relevante literatuur besproken.

 

Het blok: Overige relevante regelingen

De Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 en de Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021 zijn opgenomen. Deze regelingen en het commentaar daarop zijn (waar nodig) verwerkt in de artikelsgewijze behandeling van de wetten.